Amina in aminus

*Anima* je skupek ženskih psiholoških značilnosti v moškem. *Animus* pa je skupek moških psiholoških značilnosti v ženski. V heteroseksualnem razmerju moškost moževega ega prebudi lastnosti animusa v ženski, ona pa njegove lastnosti anime. Za heteroseksualnega je ljubljena oseba nosilec projekcije anime oz. animusa. Ko ženske asimilirajo svoj animus, nehajo agresivno tekmovati z drugimi, še zlasti moškimi in začnejo izražati lastna, dobro premišljena mnenja ter bolj zbran pogled na življenje. Moški, ki je pod vplivom anime, je muhav, sentimentalen, nemiren in promiskuiteten. Ženska, ki je v oblasti animusa, je dominantna, svojeglava in neusmiljena.