Instinkti

*Instinkti* so a priori obstoječi dinamični dejavniki, od katerih so v skrajni instanci odvisne etične odločitve naše zavesti. Tisto, o čemer ni nobene dokončne sodbe, sta nezavedno in njegova vsebina. O tem imamo lahko samo predsodke, kajti njegovega bistva ne moremo spoznavno zajeti in mu postaviti racionalne meje. Do spoznanja narave pridemo le z znanostjo, ki razširja zavest; tako tudi poglobljeno samospoznanje potrebuje znanost, to je psihologijo.