Jung enostavneje

*Senca* je skupek pogosto negativnih značilnosti osebe, ki jih poskušamo okolici prikriti, a jih običajno drugi vidijo jasneje kot mi sami. V procesu samouresničitve pa jo poskušamo sprejeti kot del sebe. Več

*Individuacija* je proces samouresničitve, kjer postanemo bližje sami sebi, bolj celostni, a drugačni od ljudi okrog nas.

*Persona* je maska, ki jo nadenemo za naše vedenje v določeni družbeni vlogi. Gre za funkcijski kompleks, ki je nastal zaradi prilagajanja in osebnih potreb, toda nikakor ni istovetna z individualnostjo. Več

*Anima* je skupek ženskih psiholoških značilnosti v moškem. Moški, ki je pod vplivom anime, je muhav, sentimentalen, nemiren in promiskuiteten. Več

*Animus* je skupek moških psiholoških značilnosti v ženski. Ženska, ki je v oblasti animusa, je dominantna, svojeglava in neusmiljena. Več

*Osebno nezavedno* je tisto, ki vsebuje doživljaje, ki se jih je nekoč posameznik zavedal, a jih je potem iz različnih razlogov potlačil, pozabil oziroma so bili vtisi prešibki, da bi napravili trajen, zavesten vtis. 

*Kolektivno nezavedno* pa je mesto, kjer se nahajajo spominski sledovi, ki segajo tudi v pračloveške, živalske prednike in so podobni oziroma univerzalni pri vseh ljudeh. Več

*Kolektivno nezavedno* je poleg osebnega nezavednega, kjer domujejo predvsem naši kompleksi, širše nezavedno, ki je skupno vsem ljudem in temelji na določenih skupnih lokalnih značilnosti. V kolektivnem nezavednem najdemo arhetipe.

*Kompleks* pomeni osebne nezavedne vzorce čustev, spominov, zaznav ali želja, ki so organizirani okrog skupne teme. Več

Arhetip je neke vrste psihološki gen, podedovan del naše duše, ki povezuje telo in dušo. Energetsko so zelo močni in se jim je težko upreti. Več

Libido je psihični analogon fizikalne energije, torej kot neki bolj ali manj kvantitativen pojem in sem zato zavrnil kakršnokoli kvalitativno določitev bistva libida. Več

*Instinkti* so a priori obstoječi dinamični dejavniki, od katerih so v skrajni instanci odvisne etične odločitve naše zavesti. Več

*Energija*, ki je v temelju zavestnega duševnega življenja, eksistira pred življenjem in je zato najprej nezavedna. Več

*Terapija* je po Jungu pri vsakem primeru drugačna. Odločilno je, da jaz kot človek stojim nasproti drugemu človeku. Več

*Nevroza* in nesreča sta po Jungovem naziranju zlati priložnosti, da se prebijemo k višji, bolj osmišljeni zavesti. Več

Viri:

Povpraševanje