Kolektivno nezavedno

*Kolektivno nezavedno* pa je mesto, kjer se nahajajo spominski sledovi, ki segajo tudi v pračloveške, živalske prednike in so podobni oziroma univerzalni pri vseh ljudeh. Razlog za to je, da imamo vsi podobno konstitucijo možganov, skupen evolucijski razvoj, kulturen razvoj in naravnih zakonitosti (npr. letni časi, dnevi in noči, ipd.). Vendar kolektivni spomin ni prirojen, prirojena je le sposobnost oživljati doživljanje preteklih rodov. Zato je kolektivna nezavest nekakšna podpora osebnosti, njena zanemarjanje pa je lahko izvor nezavestnih motenj v obliki bolezenskih simptomov ali fobij. Sestavljena je iz arhetipov, univerzalnih oblik misli, ki vsebujejo prvine čustev in nastanejo po ponavljanju doživljanj skozi dolge rodove.