Libido

*Libido* je psihični analogon fizikalne energije, torej kot neki bolj ali manj kvantitativen pojem in sem zato zavrnil kakršnokoli kvalitativno določitev bistva libida. Jungu je šlo za to, da bi se izognil dotlej obstoječemu konkretizmu libidnega nauka, da torej ne bi več govoril o nagonu lakote, agresivnem ali seksualnem nagonu, temveč bi vse te pojave videl kot raznovrstne izraze psihične energije. Človeške nagone je obravnaval kot pojavne oblike energetskih procesov.