Moja pot

Urška Ajdišek

Moja pot k želenem poklicu je bila dolga in vijugasta. Kljub temu, da sem že zelo zgodaj začutila zanimanje za človeško dušo in svoje življenjsko poslanstvo v tej smeri, me je pot peljala preko študija mednarodnih odnosov in opravljenega magisterija na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in končanega Executive MBA podiplomskega študija iz ekonomije in managementa Cotrugli Business School v Zagrebu ter končno prekvalifikacije iz temeljev Psihoterapije, preko opravljenega podiplomskega študija Psihoterapije pri Medicinski fakulteti v Ljubljani in zaključka študija za mednarodno priznanega jungovskega analitika pri IAAP v Zürichu.

 

Tudi poklicne izkušnje so me vodile preko delovanja v diplomaciji in mednarodni trgovini, kjer sem se imela priložnost osebnostno in profesionalno obogatiti ter ob sodelovanju z različnimi narodi po svetu spoznati njihovo kulturo, običaje in način razmišljanja. Končno pa sem se osredotočila na individualno srečevanje z ljudmi zasebni psihoterapevtski praksi v Radovljici in na Kliniki Fakultete za Psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani - SFU, kjer predavam na usmeritvi Jungove analitične psihologije. Svoja znanja sem  nadgrajevala na področju psihoterapije otrok in mladostnikov, kreativne umetnosti v psihoterapiji, jungovskega coachinga in podobno.

 

Mednarodni študij za jungovskega analitika sem zaključila z opravljenim končnim izpitom in pridobljenim certifikatom pri Mednarodni zvezi za analitično psihologijo IAAP v Zürichu, včlanjena sem v Združenje psihoterapevtov Slovenije ZPSI in že več let aktivna članica Slovenskega združenja za analitično psihologijo SZAP. Pri svojem delu se nagibam k individualni psihoterapiji.

 

Mentor in spremljevalec moje individualne izkušnje iz analitične psihologije je dr. Jožef Magdič, psihiater in akreditirani jungovski analitik ter akreditirani supervizor iz analitične psihologije pri Mednarodni zvezi za analitično psihologijo IAAP v Zürichu. Supervizijo pa sem v preteklosti opravljala pri g. Romanu Korenjaku, analitičnemu psihologu pri ZPSI, zdaj pa pri ga. Nicoletti Lucatelli, akreditirani jungovski analitičarki in akreditirani supervizorki pri Mednarodni zvezi za analitično psihologijo IAAP v Zürichu ter g. Tine Papič, akreditiranem jungovskem analitiku ter akreditiranem supervizorju iz analitične psihologije pri Mednarodni zvezi za analitično psihologijo IAAP v Zürichu.

 IAAP

Drugo področje mojega delovanja je individualni poslovni ali osebni jungovski coaching po metodah ICF.

 

Tretje področje mojega delovanja pa so delavnice v podjetjih in različnih ustanovah na tematike povezane s spoznavanjem, občutenjem in razumevanjem nezavednih vidikov našega delovanja pri vodenju podjetij ali sektorjev, razumevanju in učinkovitem reševanju konfliktov ter ciljno usmerjeni komunikaciji. Ob tem se pogosto skozi izkustvene vaje razumemo vzroke in posledice konstantnega stresa na naš organizem ter sindrome izgorelosti. 

 

Pri svojem delu sem zavezana Kodeksu poklicne etike Združenja psihoterapevtov Slovenije in SFU, ki opredeljujeta najpomembnejša načela etičnega ravnanja in služita kot etično vodilo mojemu delu, kajti le tako lahko teoretično ali praktično prispevam k zdravljenju in samouresničevanju človeka, da lahko ta čim bolj suvereno obvladuje vsa področja svojega življenja. Prav tako sem zavezana k etičnemu kodeksu individualnih članov Mednarodne zveze za analitično psihologijo IAAP (Code of Ethics for IAAP Individual Members).

 

 Pisarna1  Pisarna2  Pisarna4  

 

Psihoterapijo in coaching lahko izvajam poleg slovenskega tudi v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, hrvaškem in srbskem jeziku.

 

Urška Ajdišek

fb ikon Moja zgodba