Odvisnost

Odvisnost od mamil, odvisnost od alkohola in cigaretodvisnost od alkohola

Odvisnost je še do nedavnega veljala le za odvisnost od mamil, danes pa poznamo vse več vedenja, ki bi ga uvrstili med odvisnosti. Problem številčne odvisnosti od alkohola se je v Sloveniji dolgo časa podcenjeval. Alkohol je predstavljal del naše kulture in zato se je v preteklosti o odvisnosti malo govorilo. Podobno bi lahko rekli za odvisnost od cigaret. Največ kajenja je bilo med rudarji, potem pa se je razširilo na vse sloje družbe. Nekaj časa se je kajenje pojmovalo tudi zelo modno, dokler se niso dokazale številne pljučne bolezni, predvsem rak na pljučih in astma, ko smo začeli delovati bolj usmerjeno proti zmanjševanju kajenja v družbi.

 

Odvisnost od odnosov

Nismo pa poznali celotnega sklopa odvisnosti, ki se je začel pojavljati z novim, sodobnejšim načinom življenja. Na primer, odvisnosti od odnosov nismo poznali. Odnosi so tekli po ustaljenih tirnicah, en bolj odvisen od drugega zaradi preživetja, družbenega statusa in pomanjkanja drugih možnosti, a alternativ ni bilo. Danes je odvisnost od odnosov pogost pojav, ko človek, ki finančno zlahka preživi sam, brez drugega čustveno, duhovno in fizično ne zmore preživeti. Odvisnost od odnosov je pogosto prikrita v želji po druženju, po partnerstvu in siceršnjem množičnim udejstvovanju, vendar pa v zdravem druženju ne gre za odvisnost. Od odnosov smo odvisni, kadar pehamo iz enega v drug odnos, brez da bi imeli čas premisliti in analizirati zakaj.

 

Odvisnost od iger na srečo 

Prav tako sodobna težava je odvisnost od iger na srečo. Ker gre za velik finančni izdatek, se zgodi, da z odvisnostjo od iger na srečo odvisni ogrozi obstoj celotne družine in njihovo preživetje. Pogosto za seboj povleče celo podjetje ali z bremeni na nepremičnine ustvari cel kup dolgov, ki jih družina težko ali pa ne zmore poravnati. Tudi odvisnost od spolnosti v vseh njenih oblikah na različne načine vpliva na kakovost posameznikovega življenja in njegove družine. Zato je dobro prepoznati posamezno obliko odvisnosti od spolnosti, raziskati njeno globino in se z njo ustrezno soočiti.

 

Odvisnost od hrane

Odvisnost od hrane v smislu motenj hranjenja, je vse bolj pogost pojav med mladimi. Bulimije, anoreksije, kompulzivnega prenajedanja, ortoreksije ali bigoreksije v smislu odvisnosti od hrane ali fizične aktivnosti pred 1960 ni bila beležena nikjer po Evropi. Te vrste odvisnost - od hrane ljudi potisne v brezizhoden položaj predvsem zato, ker jesti ni mogoče nikoli zares prenehati, pač pa le jesti manj ali več ter ustrezneje, za kar je potrebno raziskati najprej vzrok, potem pa izdelati natančen načrt soočanja z odvisnostjo od hrane.

 

Odvisnost od elektronskih naprav

Med novejše oblike zasvojenosti nedvomno spada tudi odvisnost od elektronskih naprav (kot so računalniških igric, interneta ali mobilnega telefona). Te vrste odvisnosti so še posebej nevarne, ker v skrajnih oblikah nadomeščajo realni svet. Zasvojeni so v večini mladostniki, vendar pa to ni omejeno le nanje. Mladostniki namreč v računalniških igricah prirejajo svet po svoje, ni jim potrebno soočati se s strahovi ali dvomi, kako bo na zmenku, če se s prijateljico ali prijateljem srečuje na internetu, kjer je njegov profil lahko prav tako prirejen svojim željam ali željam iskalcev. Dolgoročno se lahko zgodi, da takšni mladostniki ne bodo opremljeni za realni svet, zato bodo v njem zavrnjeni, ker se bodo slabše odrezali od svojih vrstnikov in se posledično še bolj umaknili v svojo domišljijo.

 

Skupna točka vsem odvisnostim je, da odvisni zatrjuje, da lahko kadarkoli preneha z odvisnim vedenjem, a tega zaradi različnih razlogov ne naredi. Vendar če odvisni čuti potrebo po stvari, od katere je domnevno odvisen, ko je ne uživa ali ne zmore prenehati z določenim vedenjem za neomejeno obdobje in ob tem občuti stisko, imenovano abstinenčno krizo, potem nedvomno gre za odvisnost.

 

Pri odvisnostih ne gre le za vedenjski ali prehrambeni ali aktivnostni problem, pač pa gre za spremembe v možganskih jedrih, ki nas silijo v ponavljanje določene vrste vedenja z namenom doseči ugodje. Zato odvisnosti pogosto ne more premagati posameznik sam, pač pa potrebuje vsaj močno podporo svojega partnerja, bilo pa bi koristno, da se zateče po pomoč strokovno usposobljene osebe v psihoterapiji. Dobro je tudi, če se posameznik vključi v podporne skupine, ki mu nudijo tolažbo v trenutkih, ko se zdi, da je v svojem breznu sam, ali da se v podporne skupine vključijo njegovi svojci, ki se bodo na ta način lažje soočali s težavami in bodo lažje nudili podporo obolelemu.