Pomanjkanje samozavesti in zaupanja vase

 

Pomanjkanje samozavesti in zaupanja vase je značilnost ljudi, ki za določanje svoje vrednosti potrebujejo pohvalo od zunaj. Dvomijo v lastno vrednost in lepoto, v svojo sposobnost izbrati in izpeljati svoje cilje. Težko spoštujejo sami sebe, medtem ko do drugih pogosto gojijo strahospoštovanje. Njihova vrednost v družbi in predvsem partnerstvu pa jim določa tudi raven njihove (običajno nizke) samozavesti. 

 

Različne manifestacije pomanjkanja samozavesti in zaupanja vase

vzroki za pomanjkanje samozavesti

Po drugi strani so vse pogostejše motnje, kjer posamezniki ali posameznice na bolj ali manj manifesten način izražajo nezadovoljstvo s svojo podobo, ki je vzrok za pomanjkanje samozavesti na vseh področjih človekovega udejstvovanja. Med najpogostejšimi težavami s sprejemanjem svojega telesa sta predvsem bulimija in anoreksija, obstajajo pa še druge motnje hranjenja, kot so kompulzivno prenajedanje, ortoreksija in bigoreksija. Bulimija je ozko rečeno bolezenska motnja, kjer se izmenjavajo obdobja prenajedanja in bruhanja, stradanja, uporabe odvajal ali prekomerne telesne aktivnosti. Anoreksija je povezana z drugačno sliko v ogledalu, zaradi katere je značilno stradanje in odklanjanje hrane ter prekomerna telesna aktivnost, ki bi izničila vse zaužite kalorije. Ta drugačna slika pomembno vpliva na pacientovo nizko samozavest, kajti nikoli si ni zares všeč. Pri kompulzivnem prenajedanju gre običajno za ponavljajoča se obdobja prenajedanja, nad katerimi se zdi, da bolnik nima nadzora, zato v kratkem času poje nesorazmerno velike količine hrane, tudi visokokalorične hrane z visokim glikemičnim indeksom. Ortoreksija je obsedenost z zdravo prehrano in zdravim načinom življenja. Bigoreksija pa je oblika motnje, pri kateri gre za obsedenost z mišičastim telesom in temu namenjeni telesni aktivnosti. 

 

Posledice nizke samozavesti in kako do večje samozavesti

Ideali lepote se skozi čas spreminjajo, vendar pa so vzroki za pomanjkanje samozavesti v teh primerih globlji. Največkrat jih iščemo v primarni družini, ki pomembno postavlja osnovne vrednostne usmeritve. Ljudje z nizko samozavestjo so namreč zelo vodljivi in zato toliko bolj dojemljivi za vse, kar je »moderno«. Tako pogosto neselektivno prevzemajo sporočila modernega, potrošniškega sveta. Posledično je ključno, da se posameznik, ki mu primanjkuje samozavesti, odloči, da bo poskusil sam raziskati, kje so vzroki za pomanjkanje samozavesti v njegovem primeru in posledic le-tega ter na tak način v prenesenem pomenu odraste in se osamosvoji. To vpliva na dvig zaupanja vase in večjo samozavest, prepričanje v svojo vrednost in svoje cilje ter srečnejše odnose sam s sabo in z drugimi. Če ima posameznik na tej poti od odločitve do izvedbe težave, se lahko obrne na terapevta.