Senca

*Senca* je skupek pogosto negativnih značilnosti osebe, ki jih poskušamo okolici prikriti, a jih običajno drugi vidijo jasneje kot mi sami. V procesu samouresničitve pa jo poskušamo sprejeti kot del sebe. Gre za izrinjene dele, ki jih ego in persona nista sprejela, ker niso usklajene z njenimi cilji in nameni. Sence vidijo vsi, samo človek sam ne. Sence v podzavest ni potisnila travma, kot je potisnila komplekse.