Stres je neobhoden spremljevalec ljudi sodobnega sveta

Stres je po vsej verjetnosti težava, s katero se v sodobnem svetu sooča največje število ljudi. Z leti so se naša pričakovanja zvišala in kriteriji zaostrili. Soočamo se s stresom na delovnem mestu ali sicer čutimo stres pri vsakodnevnih zadolžitvah. Preobremenjenost in stres na različnih življenjskih področjih tako vodi v pomanjkanje samozaupanja in vere vase, posledično pa se kaže v telesnih simptomih stresa, kot so kronična utrujenost, izgorelost, nespečnost, periodični glavoboli, občutki tesnobe v prsih, napadi panike ipd. in pa seveda v naših odnosih z okolico, najprej v partnerstvu in v družini, podobno pa tudi v krogu sodelavcev v delovnem okolju ali družbi, kjer delujemo. Če pa teh simptomov  ne upoštevamo pravočasno in posameznih stresnih dejavnikov ne omilimo ali povsem odpravimo, pa se lahko razvije v akutno bolezensko stanje. Vzroki hujšega stresa so lahko v konstantni nezmožnosti obvladovati lažji stres in preobremenjenost, prav tako pa do stresa pogosto pride, če se ne znamo sprostiti ali si za to enostavno ne vzamemo časa. 

 

Stresni dejavniki pri ženskah

stres pri ženski

Stresni dejavniki pri ženskah so vse bolj pogosti, ker se vse bolj in bolj širijo njihove vsakodnevne zadolžitve. Stres in preobremenjenost se od osnovne skrbi za otroke in vzgojo ter skrbi za gospodinjstvo, zdaj širi še naprej na službo, vodenje posameznih projektov ali izpolnjevanje norm v tovarnah. Tu se od njih pričakuje enako kot od moških, čeprav je njihova narava drugačna in poleg te dnevno opravljajo še številne druge zadolžitve, za katere se je včasih pojmovalo, da so izključno ženske. Zaradi teh dejstev je ženska stalno pod stresom, konstantno bi morala biti osredotočena na več stvari hkrati, ves čas v naglici. Svojo preobremenjenost in stres ženska pogosto zanika, se na vse pretege trudi in si prizadeva, da zmore. A žal ne.

 

Stresni dejavniki pri moških 

Tudi stresni dejavniki pri moških so vse bolj intenzivni. Že iz zgodovine naprej izhaja pritisk na moške kot prinašalce ustreznega dohodka, ki lahko omogoča družini dostojno preživetje. Težava je v tem, da nam danes v potrošništvu nikoli ničesar ni dovolj. Skozi to dejstvo si moški

Stres na delovnem mestu

oblikujejo svojo samopodobo. Tako je zelo težko zadovoljen sam s seboj, kajti če nek cilj doseže, se njegov apetit poveča in mu spet povzroča frustracijo. Namreč vsak vnovični cilj je težko doseči, sploh če ne gre za njegov cilj, ampak cilj družbe, podjetja ali mogoče svoje partnerke. Tako se bo moški, če je sam kreativno vključen v svoj posel, s cilji podjetja lahko identificiral in bo njegova motivacija za delo in napredovanje izhajala iz njega samega. V tem primeru zelo verjetno ne bo čutil pritiska, v nasprotnem primeru pa bo pod hudim stresom, ker bodo cilje postavljali od zunaj, njegova preobremenjenost in stres pa se bosta čutila tako v njegovem razpoloženju, samospoštovanju, kot tudi v odnosih do partnerke, z otroci v družini, ali v službi med sodelavci in družbi med prijatelji. 

 

Stres in mobing na delovnem mestu                                                                             

Pri obeh spolih so čedalje pogostejše vse vrste mobinga na delovnem mestu. Zaradi ujetosti med posojilne pogodbe za reševanje stanovanjskega problema v času sklepanja partnerstva ali ustvarjanja družine je izkoriščanje in izsiljevanje na delovnem mestu, kot tudi različni pritiski na zaposlenega v obliki mobinga na delovnem mestu za nekorektne delodajalce vse lažji. Tako si pogosto ne upamo prekiniti delovnega razmerja, čeprav je le-to ključni vzrok konstantnega stresa v našem življenju. Vendar ko se preveč oddaljimo od svojega bistva zaradi konstantnih prekomernih obremenitev, je dobro nekako najti pot nazaj, pot do sebe. Če nam ne uspe samim, je priporočljivo poiskati pomoč psihoterapevta.