Zloraba

Čustvena zloraba

Čustvena zloraba je pogosta v odnosih, kjer gre za neke vrste odvisnost, na primer, ko starši zlorabljajo odnos z otrokom, zato ker je še otrok in od njih odvisen. Podobno gre za čustveno zlorabo v partnerstvu, ko prav tako zaradi neke vrste odvisnosti prihaja do zlorabe izražanja čustev; ustrahovanja, izsiljevanja ali drugih načinov povzročanja stiske pri drugem. Čustveno zlorabo opazimo že pri nasilni komunikaciji. To obliko zlorabe – čustveno zlorabo je še posebej težko prepoznavati in jo skušati razreševati. Ena od oblik čustvene zlorabe je tudi mobing na delovnem mestu

 

Fizična zloraba

 

fizična zloraba

Do fizične zlorabe prihaja prav tako v odnosih, kjer je običajno nekdo fizično močnejši od drugega in svojo moč zlorablja na nasilen način. Podobno je največ primerov fizičnih zlorab prav pri nasilju v družini ali v partnerstvih, kjer eden izmed partnerjev fizično zlorabi drugega. Težava pri tej obliki zlorabe je predvsem prikrivanje nasilja parterja ali nasilja v družini, kajti sprava po fizični zlorabi pogosto vodi k vedno novim zlorabam.

 

 

 

 

Spolna zloraba

 

Posebne vrste zloraba pa je spolna zloraba. Ta se zaradi vplivnosti na celoten človekov ustroj obravnava povsem ločeno od drugih zlorab. Do spolnih zlorab prihaja na različne načine, od zlorab s strani otroku znanih oseb že v otroštvu, do spolnih zlorab vrstnikov ali tujcev v mladostništvu ter kasneje v odraslem življenju s strani partnerjev, znanih oseb iz življenja žrtve ali tudi tujcev. Pri vseh primerih predvsem spolnih zlorab je posebno problematično zbujanje sokrivde pri žrtvah, kajti če je žrtev napadalcu pokazala zanimanje ali če je celo z njim v partnerskem odnosu, potem je s strani napadalca dovoljeno vse in s tem opravičuje svojo krivdo ter jo skuša prevaliti na delno krivdo žrtve. Še hujše pa v primeru otroka napadalec zlorablja otroka preko pretveze, da to ni nič hudega, da gre za nekaj normalnega. Ključnega pomena pri vseh vrstah zlorab je prav upor žrtve. Upor je včasih paraliziranost telesa, včasih nemost žrtve ali nemoč, posledice zlorab pa so nepojmljivo daljnosežne.

 

Zlorabe v otroštvu

 

Posebno težavne so zlorabe v otroštvu, predvsem v zgodnjem otroštvu, ko se izoblikuje otrokov jaz, kot neka očala, s katerimi se ga umešča v okolico. Če so ta očala in pogled na realnost skoznje popačeni, je tak otrok vse življenje prisiljen zreti v svet skozi popačena očala. Zelo težko mu kdajkoli kasneje uspe poravnati očala do te mere, da bi svet videl vsaj podobno, kot drugi. Nekatera občutja pri takem otroku so občutja slepote, ker jih bo vedno nezmožen čutiti, videti, tipati, vohati, okušati. Zato je zloraba otroka najhujša stigma, s katero se otrok lahko sooči v svojem življenju.

 

Posledice zlorab

 

Posledice zlorab vseh vrst se kažejo na zelo različne načine, lahko gre za različne fobije, kot je strah pred tujimi ljudmi, lahko gre za strah pred zaprtim prostorom, lahko prihaja do strahu pred osamitvijo, strah pred tuneli, mostovi, avtocestami, višino…, lahko prihaja do različne vrste stisk zaradi travmatiziranosti… Pogoste so tudi različne vrste prisilnih ali vsiljenih misli, do katerih prihaja zaradi travm ali zlorab, predvsem stiske zaradi spolne zlorabe.